Policja Brandenburska

Policja Brandenburska jest sprawna, przyjazna dla obywateli i nowocześnie wyposażona. Jej około 10.000 zmotywowanych do wyzwań codziennej służby współpracowników wykonuje z sukcesem pracę na rzecz zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa.

czytaj więcej »


Kariera w policji brandenburskiej

Policja Brandenburska prowadzi ciągłą rekrutację w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pełnienia służby policyjnej. Posiadane obywatelstwo nie odgrywa żadnego znaczenia. Dzięki Europie bez granic każdy ma dziś możliwość nauki zawodu czy podjęcia studiów w wybranym przez siebie kraju. Bliższe informacje na temat kryteriów przyjęcia, terminów rekrutacji jak również procedury naboru znajdą państwo pod następujacym adresem: http://www.policja-brandenburgia-kariera.pl/

czytaj więcej »